1. AKSPPH.PL

akspph.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową: akcesoriów obuwniczych, artykułów szewskich, podkładek filcowych pod meble.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy jest własnością PPH AKS ul. Brodowska 28 63-000 Środa Wlkp., wpisaną do rejestru ewidencji  Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej  NIP 786-126-86-99 z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Brodowskiej 28 tel. 61-286-40-61 

Adres biura firma PPH AKS
63-000 Środa Wlkp.
ul. Brodowska 28

Kontakt z akspph.pl odbywa się poprzez:
-telefon kontaktowy: 61 2864061 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00)
– adres e-mail: biuro@akspph.pl
– formularz kontaktowy znajdujący się na stronie

Nazwa: PKO BP S.A.
Numer konta: 33 1020 4160 0000 2202 0006 5110

3. WARUNKI OGÓLNE

    Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
     Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.akspph.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
    W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy.Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.

    Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do akspph.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz  potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
    akspph.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. CENY TOWARÓW

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia. AKSPPH.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania konkursów, akcji promocyjnych itp.

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienia towaru następuje poprzez dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzeniem zamówienia.
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: biuro@akspph.pl (7 dni w tygodniu / 24 h na dobę oraz telefonicznie tel. 61-286-4061 Fax. 061 286-40-62 (pon.-pt. w godz. 7:00 – 15:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
Nazwy producentów i marek należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie akspph.pl. wyłącznie w celach informacyjnych. akspph.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie od 48h godzin roboczych do 7 dni (staramy się robić to jak najszybciej) . W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, przesyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
Czas niezbędny na wysyłki liczony jest:
– od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu
W przypadku problemów ze sprowadzeniem zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie – określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia, którego dokonać musi w formie pisemnej (poprzez pocztę e-mail).
Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszty wysyłki mogą ulegać zmianom. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany kurierem DPD.

 

Darmowa wysyłka od zamówień przekraczających kwotę 199 zł.

8. ZWROTY
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

    Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.akspph.pl

    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

    Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

    Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie akspph.pl (może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność).

    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
    W przypadku zwrotu, akspph.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

    Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

9. REKLAMACJE

    Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.akspph.pl Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
    PPH AKS
    63-000 Środa Wlkp.
    ul. Brodowska 28

    W przypadku reklamacji akspph.pl wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi akspph.pl Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.

    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie póniej jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
    Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, akspph.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
Sprzedawca jest producentem.  Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

10. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu otrzymasz od nas paragon fiskalny, bądź  fakturę vat.
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tą opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy, na którę ma zostać wystawiona faktura.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych akspph.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Shopping Cart